Ekologiskt kött

 

Kolsva Lantbruk har sedan ett par år tillbaka sålt vårt egna nötkött med högsta kvalitet. 

 

Vi säljer till privatkunder, såsom till företag och kommuner. 

 

Allt nötkött är ekologiskt och kommer från vår KRAV certifierade gårt. 

Allt nötkött i vi säljer kommer från våra Ekologiska och KRAV märkta gård Kolsva Lantbruk. 

Vi samarbetar med Närkes Kött och Närkes Slakteri.

Korvarna vi säljer är gjorda på kött från Kolsva lantbruk. Det är tillverkade av Ulf Smedberg.